0.00 EUR
Registruotis
Katalogas

Rekvizitai

SIA ''PRIEKUĻU MAŠĪNU STACIJA''

Izstādes iela 4, Priekuļi,

Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126

Reģ. Nr. LV44103020618

A/S Swedbank, HABALV22

Konts LV88HABA0001408048894

Saugos kodas